MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.

Prihlasovanie patentov, ochranných známok a zastupovanie prihlasovateľov pred úradom priemyselného vlastníctva SR.

Adresa:
Budatínska 12, 85106 Bratislava
Telefón:
02 6381 0093
0905 450 917
IČO:
35696532 (Dohľadať v ORSR)