Datta - Tatiana Melničáková

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, DPH a miezd.

Adresa:
Nová ulica 8, 97101 Prievidza
Telefón:
046 5425 601
IČO:
31048803