Ľubica - Ľuba Flimelová

Predaj chovateľských, záhradkárskych a rybárskych potrieb.

Adresa:
Diviacka Nová Ves 213, 97224 Diviacka Nová Ves
Telefón:
046 5464 051
0905 639 175
IČO:
33655375