Impartex - Vladislav Haluška

Výroba a predaj interiérových a exteriérových prvkov, doplnkov, informačných tabúľ, plošných, plastických a grafických prvkov, návrhov a merkantilu.

Adresa:
Tyršovo nábr. 11, 04001 Košice
Telefón:
055 6322 265
IČO:
14384647