Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Štátna vysoká škola univerzitného typu, zabezpečujúca vzdelávanie a výchovu príslušníkov Policajného zboru.

Adresa:
Sklabinská 1, 83517 Bratislava
IČO:
00735779