Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, Žilina

Výchovno-vzdelávacia inštitúcia.

Adresa:
Vojtaššákova 13, 01001 Žilina
Telefón:
041 5655 696
IČO:
36134228