Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 9 - 45 pri JRD Marcelová

Zväz záhradkárov.

Adresa:
Radvanská 827/54, 94632 Marcelová
Telefón:
035 7798 420
IČO:
36107026