Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 8 - 52 Galanta - Stará

Zväz záhradkárov.

Adresa:
Mierová 1431/51, 92401 Galanta
Telefón:
031 7805 812
IČO:
36087629