Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny základná organizácia č.6

Združenie ochrancov prírody.

Adresa:
Godrova 3, 81106 Bratislava
Telefón:
02 5441 3968
IČO:
31804349