Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

Združovanie chovateľov holubov.

Adresa:
Akademická 4, 94901 Nitra
Telefón:
0903 791 855
IČO:
31790852