Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia

Adresa:
Vajanského 19, 91740 Trnava
Telefón:
033 5511 082
IČO:
00418714
Zaradenie v katalógu: