Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Občianske združenie autorov a vydavateľov hudobných diel.

Adresa:
Rastislavova 3, 82108 Bratislava
E-mail:
IČO:
00178454