Odborné učilište internátne

Špecializované výchovno-vzdelávacie zariadenie pripravuje mládež s mentálnym postihom na výkon robotníckych povolaní.

Adresa:
Masarykova 11174//20D, 08001 Prešov
Telefón:
051 7733 006
IČO:
00523216