Odborné učilište internátne Nová Ves nad Žitavou

Informácie o škole. Študijné odbory, zaujímavosti zo života školy.

Adresa:
Hviezdoslavova 68, 95151 Nová Ves nad Žitavou
Telefón:
037 7884 497
IČO:
00500801