Rehoľa piaristov na Slovensku

Adresa:
Piaristická 8, 94901 Nitra
Telefón:
037 7727 251
IČO:
00586315