Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého

Adresa:
Novozámocká 302, 95112 Ivanka pri Nitre
Telefón:
037 6564 312
IČO:
00586731