Kongregácia školských sestier sv. Františka

Cirkevná organizácia pomáhajúca mladým ľuďom.

Adresa:
J.M. Hurbana 44, 01001 Žilina
Telefón:
041 5626 902
Fax:
041 5640 862
IČO:
00586536