Kongregácia Dcér Božskej Lásky

Adresa:
Halenárska 8, 91701 Trnava
Telefón:
033 5515 304
IČO:
00586366