Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame

Kontubernium rehožných sestier spojené v modlitbe. Vedenie dievčenskej základnej školy a gymnázia matky Alexie.

Adresa:
Palackého 1, 81102 Bratislava
Telefón:
02 5443 2846
IČO:
00586358