Inštitút sestier kapucínok najsvätejšieho srdca Ježišovho

Adresa:
Pri potoku 45/3, 90638 Rohožník
Telefón:
034 6588 310
IČO:
31753531