Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Banská Bystrica

Adresa:
Okružná 2, 97404 Banská Bystrica
Telefón:
048 4124 504
IČO:
37829483