Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Košická 8

Základné informácie o škole.

Adresa:
Košická 8, 94501 Komárno
Telefón:
035 7731 166
+421 918 472 450
IČO:
34041923