Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina

Cirkevná základná škola s materskou školou. Informácie pre rodičov a žiakov.

Adresa:
Rehoľná 2, 04018 Košice
Telefón:
055 6852 412
Fax:
055 6852 412
IČO:
31942199