TZB projekt - Ing. Igor Šesták

Projektovanie zdravotechniky, ústredného kúrenia a elektroinštalácie NN.

Adresa:
Sereďská 64, 91701 Modranka
Telefón:
0905 337 098
033/ 5543 493
IČO:
37571214