Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Braneckého 4

Informácie o cirkevnej škole v Trenčíne.

Adresa:
Braneckého 4, 91101 Trenčín
Telefón:
032 6529 406
IČO:
51074800