Špeciálna základná škola, Hviezdoslavova 164, Hrabušice

Škola poskytujúca výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutým žiakom.

Adresa:
Hviezdoslavova 164, 05315 Hrabušice
Telefón:
053 4490 216
IČO:
35540915