Spojená škola, J. Dózsu 32, Veľké Kapušany s org. zl.: Špeciálna ZŠ s MŠ - Speciális Alapiskola és Óvoda, J. Dózsu 32, V.Kapušany, Prakt.škola, J. Dózsu 32, V.Kapušany, Odb.učilište, J. Dózsu, V.Kapušany

Výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím.

Adresa:
J. Dózsu 32, 07901 Veľké Kapušany
Telefón:
056 6385 001
IČO:
00188514