Špeciálna základná škola s materskou školou

Výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím.

Adresa:
J. Dózsu 32, 07901 Veľké Kapušany
Telefón:
056 6385 001
IČO:
00188514