Spojená škola, J.Kráľa 39, Zlaté Moravce s org.zl.Špeciálna základná škola, Praktická škola a ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Bernolákova 4, Zl.Mor.

Spojená škola poskytuje vzdelanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Adresa:
J. Kráľa 39, 95301 Zlaté Moravce
Telefón:
037 6426 077
Fax:
037 6426 077
IČO:
34062840

Kontaktný formulár