Spojená škola, Nová 803, Dobšiná s organizačnými zložkami: Špeciálna základná škola, Nová 803, Dobšiná a Odborné učilište, Nová 803, Dobšiná

Špeciálna základná škola a odborné učilište. Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím.

Adresa:
Nová 803, 04925 Dobšiná
Telefón:
058 7885 941
IČO:
31309704