Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava

Vyučovanie cudzích jazykov. Bilingválne štúdium v anglickom jazyku, osemročné štúdium na gymnáziu.

Adresa:
Tilgnerova 14, 84105 Bratislava
Telefón:
02 6542 2545
IČO:
31750214