Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s org. zložkami Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola

Vzdelanie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. S ľahkým, stredným a ťažkým mentálnym postihnutím.

Adresa:
Tovarnícka 1632, 95501 Topoľčany
Telefón:
038 5320 021
IČO:
00182249

Kontaktný formulár