Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa

Cirkevná vzdelávacia inštitúcia v duchu kresťanských hodnôt.

Adresa:
9. mája 7, 08301 Sabinov
E-mail:
Telefón:
051 4521 639
IČO:
31942202