Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny

Výchovno-vzdelávacia činnosť v duchu kresťanskej morálky.

Adresa:
Majer 5, 08501 Bardejov
Telefón:
054 4726 311
IČO:
42027136