Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Oficiálna stránka školy. Vysokoškolské vzdelanie, rozvoj poznania na základe tvorivej vedeckej a umeleckej práce.

Adresa:
Tr. A. Hlinku 1, 94901 Nitra
E-mail:
Telefón:
037 6408 111
IČO:
00157716