Univerzita Komenského v Bratislave

Hlavná stránka Univerzity Komenského v Bratislave.

Adresa:
Šafárikovo námestie 6, 81806 Bratislava
Telefón:
02 9010 9986
IČO:
00397865