Univerzita Komenského v Bratislave

Hlavná stránka Univerzity Komenského v Bratislave.

Adresa:
Šafárikovo námestie 6, 81806 Bratislava
E-mail:
Telefón:
02 5292 1594
Fax:
02 5296 3836
IČO:
00397865