Trnavská univerzita v Trnave

Informácie o univerzite a jednotlivých fakultách.

Adresa:
Hornopotočná 23, 91740 Trnava
Telefón:
033 5939 111
Fax:
033 5511 129
IČO:
31825249