Slovenská technická univerzita v Bratislave

Poslanie univerzity, história, vývoj, organizačná štruktúra, informácie o štúdiu, vedecko-výskumná činnosť a iné.

Adresa:
Vazovova 5, 81243 Bratislava
E-mail:
Telefón:
0917 669 586
Fax:
02 5249 9384
IČO:
00397687