Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

Stredná škola s dopravnými študijnými odbormi so zameraním na cestnú dopravu.

Adresa:
Kvačalova 20, 82108 Bratislava
IČO:
30775311