Cirkevná spojená škola

Spojená cirkevná škola s materskou a základnou školou sv. Dominika Savia a gymnáziom sv. Františka z Assisi.

Adresa:
Nám. Jána Pavla II. 827/26, 09301 Vranov nad Topľou
Telefón:
0918 668 960
IČO:
17151627