Národná spoločnosť pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo

Organizovanie seminárov, konferencií. Podpora rozvoja trestného práva a súdnictva.

Adresa:
Námestie M. R. Štefánika 35, 01001 Žilina
Telefón:
041 7002 737
IČO:
37974742