Múzeum obchodu Bratislava

Múzeum obchodu. Zbierkový fond trojrozmerných kolekcií a archiválií z oblasti obchodu a pohostinstva.

Adresa:
Linzbothova 16, 82106 Bratislava
Telefón:
02 4524 3167
Fax:
02 4524 3167
IČO:
00608033