Regionálna veterinárna a potravinová správa

Orgán štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti a potravinového dozoru.

Adresa:
Komjatická 65, 94001 Nové Zámky
Telefón:
035 6428 309
IČO:
36101095
Zaradenie v katalógu: