Regionálna veterinárna a potravinová správa

Orgán štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti a potravinového dozoru.

Adresa:
Stöcklova 34, 08501 Bardejov
Telefón:
054 4748 725
IČO:
36165794
Zaradenie v katalógu: