Regionálna veterinárna a potravinová správa

Orgán štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti a potravinového dozoru.

Adresa:
Kirejevská 22, 97901 Rimavská Sobota
Telefón:
047 5627 439
IČO:
35984562
Zaradenie v katalógu: