Regionálna veterinárna a potravinová správa

Orgán štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti a potravinového dozoru.

Adresa:
Kalinčiakova 879, 09301 Vranov nad Topľou
Telefón:
057 4423 064
IČO:
36165786
Zaradenie v katalógu: