Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica

Orgán štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti a potravinového dozoru.

Adresa:
Čáčovská cesta 305, 90501 Senica
Telefón:
034 6513 380
IČO:
36086851
Zaradenie v katalógu: