Regionálna veterinárna a potravinová správa

Orgán štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti a potravinového dozoru.

Adresa:
Mierova 2, 98401 Lučenec
Telefón:
047 4322 431
IČO:
35984538
Zaradenie v katalógu: