Regionálna veterinárna a potravinová správa

Orgán štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti a potravinového dozoru.

Adresa:
Osloboditeľov 33, 99001 Veľký Krtíš
Telefón:
047 4830 512
IČO:
35984571
Zaradenie v katalógu: