Ravluk Dezider, JUDr.

Notár. Spisovanie zmlúv, overovanie podpisov a listín, zápisnice.

Adresa:
Banskobystrická 16, 81106 Bratislava
Telefón:
02 5443 1421
IČO:
31771777